Usługi i serwis IT


W ramach oferty serwisowej proponujemy:

 Utrzymanie ciągłości pracy różnych typów środowisk informatycznych, np.:

      -  środowisko typowo homogeniczne (zlokalizowane w całości w siedzibie klienta);

     - środowisko heterogeniczne (lokalizowane tylko w części w siedzibie klienta, a w innej części korzystające z usług zewnętrznych zintegrowanych z infrastrukturą lokalną);

      - środowisko zlokalizowane w infrastrukturze zewnętrznej (cloud computng);

 Usługi napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych wszelkiego typu urządzeń: komputery PC, laptopy, drukarki, serwery.

 Nadzór nad zbiorem oprogramowania użytkowego Klienta, zapewnienie aktualności wersji, audyt legalności, kontrola ilości wymaganych licencji.

 Wsparcie dla użytkowników komputerów związane z sytuacjami problematycznymi podczas codziennej pracy.

 Usługi integracji infrastruktury IT – pod kątem płynnego działania organizacji klienta bardzo ważna jest integracja rozwiązań IT, czyli połączenie wszelkich użytkowanych systemów, sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego, baz danych itp., w taki sposób, by korzystały wzajemnie ze swoich zasobów i zapewniały użytkownikom stały, bezpieczny dostęp do informacji.


Usługi serwisu i konserwacji sprzętu komputerowego, biurowego i oprogramowania wykonujemy zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm:

ISO 9001:2008 (systemy zarządzania jakością).

ISO 14001:2004 (systemy zarządzania środowiskowego).
Sieci komputerowe


W zakresie infrastruktury sieci LAN i WAN oferujemy:

• projektowanie oraz wykonywanie infrastruktury sieci przewodowych w budynkach (okablowanie miedziane, światłowodowe),

• projektowanie oraz instalowanie sieci bezprzewodowych,

• konfigurację oraz montaż urządzeń aktywnych sieci,

• dobór i instalację urządzeń podtrzymujących zasilanie dla sprzętu informatycznego,

• instalację i konfigurację oprogramowania monitorującego pracę sieci,

• wykonywanie pomiarów parametrów torów transmisyjnych wymaganych do certyfikacji okablowania strukturalnego opartego na kablach miedzianych i światłowodowych,

• wynajmowanie urządzeń pomiarowych do pomiaru okablowania strukturalnego opartego na kablach miedzianych umożliwiających pomiar sieci w paśmie do 1 GHz.


Projektowanie i budowę sieci komputerowych wykonujemy zgodnie z aktualnymi wymaganiami normy ISO 9001:2008 (systemy zarządzania jakością).


Instalacje teletechniczne


W ramach oferty realizuje instalujemy:

 systemów telewizji (SDTV, TV- SAT, telewizji hotelowej, systemów AV itp);

• systemów sygnalizacji w przypadku pożaru (SAP, SUG, DSO, DSR, oddymiania); systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN, SKD);

• systemów domofonowych i wideodomofonowych;

• systemów telefonicznych wraz z centralami;

• przyłączy kablowych WLZ, instalacji elektrycznych wewnętrznych, oświetleniowych, odgromowych;

• zasilania gwarantowanego UPS;

• integracji poszczególnych systemów w ramach jednej platformy informatycznej; 


Sprzedajemy urządzenia producentów gwarantujące wysoką jakość i niezawodność tworzonych systemów.     biuro@orti.pl lub serwis@orti.pl